ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
28ης Οκτωβρίου ( Πατησίων) 89, Αθήνα, τ.κ 104 34
Τηλ.: +30 211 0121756
email: info@eekaa.com