Το προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθεί σύντομα.